Přejít k obsahu


Analýza sociálních a politických příčin nepokojů v Bahrajnu na jaře roku 2011

Citace:
TARANT, Z. Analýza sociálních a politických příčin nepokojů v Bahrajnu na jaře roku 2011. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. neuveden, č. 1, s. 115-139. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of Social and Political Causes for the Bahraini Uprising in Spring 2011
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá možnými sociálními a politickými příčinami protestů v Bahrajnu na jaře roku 2011. Ačkoliv byly tyto protesty částečně inspirovány událostmi Arabského jara v Tunisku a Egyptě, jejich kořeny sahají hluboko do dějin Bahrajnu. Základní příčina se možná zdá být zřejmá na první pohled: Bahrajn se nachází na hranicích sunnitského a šíitského světa. Ačkoliv majorita obyvatelstva Bahrajnu je šíitská, vládnoucí rodina je sunnitská. Zatímco kulturně je většina populace Bahrajnu spíše blíže šíitskému světu, politicky je Bahrajn vládnoucím klanem al-Chalífa směrován výrazně do světa sunnitského. Jakkoliv je ale v kontextu Bahrajnu sunnitsko-šíc itská rivalita často zmiňována a jakkoliv je režimem samotným tato rivalita využívána k ospravedlnění represivních kroků, ve skutečnosti je pouze jedním z dílčích faktorů. Nejde totiž jen o pouhou existenci této rivality, ale 1především o způsob, jakým ona rivalita determinuje některé kroky bahrajnského establishmentu, které v důsledku vedou k nárůstu celospolečenského sociálního a politického napětí. Cílem tohoto článku je tedy poukázat na hlubší ? náboženské, sociální, politické a ekonomické ? příčiny nespokojenosti bahrajnského obyvatelstva, kvůli nimž se občané Bahrajnu, sunnité i šiité, vydali v únoru roku 2011 do ulic ve statisícových shromážděních. Tento článek si tudíž neklade za cíl rozbor samotných událostí roku 2011: zajímá se spíše o jejich příčiny a snaží se poukázat na fakt, že to, co je svými příznivci nazýváno Protestní hnutí 14. února je pouze pokračováním a vyvrcholením déle trvajících trendů.
Abstrakt EN: This article attempts to explain causes and events that led to the 2011 Bahraini protests at the Pearl Roundabout. In this article, I argue that the most common explanation ? i.e.: the sunni-shiite rivalry ? has to be understood in a wider historical and geopolitical context that has been determining the actions of the regime. Where the opposition calls for domestic democratic reforms, the regime thinks in the framework of an Arab-Irani/Sunni-Shii strife over the dominance in the Persian gulf and treats its Shiite majority as possible ?Iranian agents?, even though it is unable to present any real evidence proving the alleged Iranian influence on the Bahraini opposition since late 1990s. This article is based on secondary literature and media as well as on government statistics and reports by human rights NGOs, together with the US diplomatic cables. The article briefly explains the history of Bahrain, the characteristics of the current regime, significant changes in the demography in the last ten years, caused by the policy of ?political naturalization? (at-tajnis as-siyyasi), and the sequence of events that caused the tension of the late 2000s, which developed into the political and social eruption of 2011.
Klíčová slova

Zpět

Patička