Přejít k obsahu


Comparison of Geodatabase Terrain Pyramiding Methods for Airborne Laser Scanning Data

Citace:
FIALA, R., JEDLIČKA, K., POTŘEBOVÁ, L. Comparison of Geodatabase Terrain Pyramiding Methods for Airborne Laser Scanning Data. In Quaere 2013 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1271-1276. ISBN: 978-80-905243-7-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Geodatabase Terrain Pyramiding Methods for Airborne Laser Scanning Data
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Radek Fiala Ph.D. , Ing. Karel Jedlička PhD. , Bc. Lucie Potřebová
Abstrakt CZ: V současné době je na území České republiky tvořen nový digitální model terénu s použitím LIDARu. Výsledný model bude mít podobu nepravidelné trojúhelníkové sítě a bude tvořen velmi detailními daty s přesností 0,3 m ČÚZK (2011). Vyvstane tedy potřeba ukládat a efektivně spravovat velké množství trojúhelníků. Článek se zaměřuje na rozšířený formát dat ESRI Geodatabase, konkrétně na strukturu terrain dataset a její dvě metody budování pohledových pyramid (z-tolerance a window size). Článek si klade za cíl prověřit tyto metody a doporučit metodiku pro tvorbu vhodných pohledových pyramid. Pyramidy vytvořené během testování jsou porovnány se zdrojovými daty a zhodnoceny s použitím objemového kritéria.
Abstrakt EN: Nowadays, the whole territory of the Czech Republic is scanned by LIDAR and a digital elevation model of fifth generation is prepared. The model is based on a structure of irregular triangular network and will store very detailed data ? 0.3 meter height accuracy ČÚZK (2011). Therefore there will become a need to store and efficiently manage very large volumes of triangles. The paper focuses on widely used data format ESRI Geodatabase, particularly the terrain dataset structure, and its two methods of creating pyramids (z-tolerance and window size). The aim of the paper is to test these available methods of pyramids creation and suggest a methodology for creating suitable overview pyramids. All created overview pyramids are compared to source data and evaluated using a volume base criterion.
Klíčová slova

Zpět

Patička