Přejít k obsahu


Recommendations for the Selection of the Appropriate Decision-Making Style for the Selected Problem Situations Using the Vroom-Yetton-Jago Model

Citace:
LEICHEROVÁ, V., JANUŠKA, M. Recommendations for the Selection of the Appropriate Decision-Making Style for the Selected Problem Situations Using the Vroom-Yetton-Jago Model. In Vision 2020: Innovation Development Sustainability Economic Growth. Wien: International Business Information Management Asociation (IBIMA), 2013. s. 908-920. ISBN: 978-0-9860419-0-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Recommendations for the Selection of the Appropriate Decision-Making Style for the Selected Problem Situations Using the Vroom-Yetton-Jago Model
Rok vydání: 2013
Místo konání: Wien
Název zdroje: International Business Information Management Asociation (IBIMA)
Autoři: Ing. Veronika Leicherová M.B.A. , Ing. Martin Januška Ph.D.
Abstrakt CZ: Týmová práce a kolektivní rozhodování odstraňují nevýhody rozhodování jedince, na druhé straně ale také přinášejí své specifické problémy. Následující článek je zaměřen na aplikaci jednoho ze situačních modelů, a to konkrétně modelu autorů Victor H. Vroom, Phillip W. Yetton a Artur G. Jago. Cílem je na případové studii z vybraného podniku potvrdit Vroomovo tvrzení o autokratické situaci.
Abstrakt EN: Teamwork and collective decision-making removes the disadvantages of individual decision-making on the other hand it also brings its own specific problems. The following article focuses on the application of one of situation models namely model of Victor H. Vroom, Phillip W. Yetton and Arthur G. Jago. The goal is to confirm Vroom's claim of "autocratic situation" at case study in selected company.
Klíčová slova

Zpět

Patička