Přejít k obsahu


Proposal for Selecting the Most Appropriate Picking Method for the Type of Production and Storage Method

Citace:
ČECHURA, T., KLEINOVÁ, J. Proposal for Selecting the Most Appropriate Picking Method for the Type of Production and Storage Method. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 215-221. ISBN: 978-0-9860419-0-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Proposal for Selecting the Most Appropriate Picking Method for the Type of Production and Storage Method
Rok vydání: 2013
Místo konání: Vienna
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá zkoumáním vazby mezi expedičními metodami vyskladňování, typy výroby a možnými způsoby uspořádání skladu. Při určování vztahu vycházíme ze základní myšlenky, že požadavky skladu se odvíjejí od typu výroby. Výroba tak v podstatě představuje pro sklad zákazníka, který poptává materiál. Tento fakt je pak určující pro volbu konkrétní metody vyskladňování. Pro jednoduchost v našem případě rozlišujeme pouze dva základní typy výroby a to opakovanou a neopakovanou výrobu. V prvním kroku je nalezen vztah mezi typy výroby a expedičními metodami vyskladňování Ve druhém kroku jsou pak propojeny metody vyskladňování se způsoby uskladnění materiálu ve skladu. Na závěr jsou oba dva výše zmíněné kroky propojeny dohromady a jsou stanoveny nejvhodnější kombinace metod vyskladňování.
Abstrakt EN: This article deals with connections between expedition picking methods, types of production and storage methods. The basic idea is that storage requirements depend on the type of production. We consider that the customer (in this case represented by production) demands materials from the warehouse. This fact determines the choice of a specific picking method. For simplicity we distinguish only two basic types of production: repetitive and non-repetitive production. The first step of our proposal is to find a relationship between types of production and expedition picking methods. In the second step expedition picking methods and storage methods are connected together. The last step is the interconnection of the previous two steps and determination of the most appropriate combinations of picking methods for picking for production.
Klíčová slova

Zpět

Patička