Přejít k obsahu


Reflexe v případových studiích

Citace:
MACH, P. Reflexe v případových studiích. In Trendy ve vzdělávání 2013. Informační technologie a technické vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 526-529. ISBN: 978-80-86768-52-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reflection in the case studies
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím případových studií v profesní přípravě budoucích učitelů. Případové studie se používají při výuce oborových didaktik v učitelských studijních programech. Studenti komplexně řeší zvolené nebo zadané didaktické situace v modelovém simulovaném prostředí. Pro rozvoj profesních kompetencí je důležitá fáze analýzy videozáznamu realizované studie. Komplexní analýza není námětem příspěvku. Příspěvek zaměřuje především na sebereflexi a na sebevnímání. Z výsledků výzkumu vyplývá, že objektivní sebevnímání je pro většinu studentů velkým problémem.
Abstrakt EN: The Contribution focuses on the use of case studies in training of future teachers. The case studies are applied during the teaching process of subject didactics in study programs for future teachers. Students deal with all-embracing selected or assigned didactic tasks in model or simulated situations. Stage of videotape analysis, carried out the study, is important for the development of teacher competences. All-embracing analysis is not topic of contribution. It is mostly focused on a self-reflection and a self-perception of students. The research arrives to an intersting conclusion. Objective self-perception is a big problem for majority of the students.
Klíčová slova

Zpět

Patička