Přejít k obsahu


Využití Theory of Caring v porodní asistenci v ČR

Citace:
RATISLAVOVÁ, K., LORENZOVÁ, E. Využití Theory of Caring v porodní asistenci v ČR. Florence, 2013, roč. 9, č. 7-8, s. 23-25. ISSN: 1801-464X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Theory of Caring in midwifery in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Kateřina Ratislavová , Mgr. Eva Lorenzová
Abstrakt CZ: Theory of Caring je mezinárodně uznávanou teorií ošetřovatelství středního dosahu, která je v zahraničí využívaná ve výzkumech, vzdělávání i v praxi. Tuto teorii péče vyvinula Kristen M. Swanson, PhD., děkanka ošetřovatelství na Univerzitě v Severní Karolíně v USA. Teorie ošetřovatelské péče vznikla v úseku péče o ženy v souvislosti s perinatální ztrátou. V České republice zatím není žádná takto komplexní teorie ošetřovatelské péče pro ženy s perinatální ztrátou v praxi aplikována.
Abstrakt EN: Theory of Caring is the internationally recognized middle-range nursing theory, which is used in research, educational process and in practice. This theory of care was developed by Kristen M. Swanson, PhD., the Dean of School of Nursing at the University of North Carolina in the USA. The theory of care was created in the area of care for women with perinatal loss. Such a complex theory of nursing care for women with perinatal loss is still missed in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička