Přejít k obsahu


Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímského práva

Citace:
HRDINA, A. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímského práva. 2013.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Oponentský posudek na habilitační práci Róberta Brtka, která byla předložena k habilitačnímu řízení na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislave v roce 2013.
Klíčová slova

Zpět

Patička