Přejít k obsahu


Prehistoric settlement activities changed soil pH, nutrient availability, and growth of contemporary crops in Central Europe

Citace:
HEJCMAN, M., SOUČKOVÁ, K., GOJDA, M. Prehistoric settlement activities changed soil pH, nutrient availability, and growth of contemporary crops in Central Europe. Plant and Soil, 2013, roč. 369, č. 1-2, s. 131-140. ISSN: 0032-079X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prehistoric settlement activities changed soil pH, nutrient availability, and growth of contemporary crops in Central Europe
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. RNDr. Michal Hejcman PhD et PhD. , Mgr. Kateřina Součková , Prof. PhDr. Martin Gojda CSc.
Abstrakt CZ: Cílem studie je poznání, do jaké míry se zvyšuje dostupnost živin v půdě, které následně ovlivňují výživu a růst jarního ječmene na místech zaniklého pravěkého osídlení (stáří: cca1700 let) a to v porovnání s místy, kde se stopy tohoto osídlení nevyskytují. Chemickými rozbory odebraných vzorků půdy a biomasy byly zjištěny podstatně vyšší koncentrace organických látek, vyšší pH. Koncentrace rostlinám dostupných prvků P, Ca, Mg, CU a Zn byly zaznamenány v podloží, na němž byly situovány zahloubené domy projevující se prostřednictvím vegetačních příznaků, což naznačuje zvýšenou přítomnost dřevěného popela a organického odpadu na místech, kde stávala obydlí.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to study to what extent nutrient availability in the soil, together with nutrition and growth of spring barley, improved on sites of former sunken buildings (cropmarks) in comparison to their surroundings (controls) seventeen hundred years after abandonmentof the buildings. A substantially higher content of organic matter, higher pH and concentrations of plant available P, Ca, Mg, Cu and Zn were recorded in the sub-soil layer in cropmarks compared with controls, indicating the accumulation of wood ash and organic waste in places where sunken houses were constructed.
Klíčová slova

Zpět

Patička