Přejít k obsahu


Právo Vatikánského Města - historie a současnost

Citace:
ČERNÝ, M. Právo Vatikánského Města - historie a současnost. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 2, s. 7-18. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Law of the Vatican City State - History and the Current State
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje právní systém Vatikánského Města v historickém kontextu důvodů, které vedly k podepsání Lateránských smluv mezi Itálií a Svatým stolcem v roce 1929. Je představen vývoj vatikánského zákonodárství až do současné doby a popsány některé významné kauzy, v nichž bylo použito vatikánské právo.
Abstrakt EN: The article reviews the legal systém of the Vatican City State in its historical context and explains the reason for the signing of the 1929 Lateran Treaties between Italy and the Holy See. The article traces the development of Vatican legislation up to the present and mentions some important cases in which Vatican law was applied.
Klíčová slova

Zpět

Patička