Přejít k obsahu


Dedikace a benedikce kostelů podle kodexů kanonického práva z roku 1917 a 1983

Citace:
HRDINA, A. Dedikace a benedikce kostelů podle kodexů kanonického práva z roku 1917 a 1983. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 2, s. 31-41. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Dedication and Benediction of Churches according to the Codex of Canon Law from 1917 and 1983
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá komparací staré a nové právní úpravy zasvěcení kostelů a kaplí podle kodexů kanonického práva z roku 1917 a 1983.
Abstrakt EN: The article compares the old and new legal regimes of the dedication of churches and chapels according to the Codex of Canon Law from 1917 and 1983.
Klíčová slova

Zpět

Patička