Přejít k obsahu


Shakespeare a reprezentace skutečnosti

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Shakespeare a reprezentace skutečnosti. Svět literatury, 2013, roč. 23, č. 48, s. 28-46. ISSN: 0862-8440
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shakespeare and Representation of Reality
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Koncept umění jakožto reprezentace skutečnosti, který lze do první poloviny 20. století považovat v podstatě za dominující, je v druhé polovině téhož století diskutován a do jisté míry i problematizován; jsou tak hledány nové způsoby vymezení či určité redefinice konceptu reprezentace. Stejně tak (a právě z těchto důvodů) se v alžbětinských studiích stává povaha skutečnosti (popř. evidence) zásadním problémem, který je třeba zohlednit v konkrétních interpretacích i obecnějších úvahách o interpretačních postupech. V tomto kontextu studie analyzuje otázku relevance a případné redefinice reprezentace s ohledem na problematizaci pojmu skutečnosti, jíž konkretizujeme právě na oblast alžbětinských studií. Konkrétně tedy bude ukázáno: 1) zda a jakým způsobem reprezentuje skutečnost Shakespeare ve svých historických hrách (pro exemplifikaci zde budou sloužit dvě Shakespearova antická dramata ? Koriolanus a Troilus a Kressida, která poskytují možnost prozkoumat, jakým způsobem Shakespeare reprezentuje antickou skutečnost a zda tak činí uvědoměle), 2) a na tomto základě pak zda je možné s konceptem reprezentace pracovat v konkrétních interpretacích a za jakých podmínek.
Abstrakt EN: The main issue of the paper is the concept of representation of reality or potential re-definition of the representative function of fiction in the context of questioning the concept of reality and evidence in Shakespearean studies. It is intended to clarify particularly: i) how Shakespeare perceived the notion of ?reality?, how he represented his interpreting of reality in his dramas; what difference he made between the past and present reality and how he understood the relation between them, how he imitated and transformed the past reality in his works, especially historical or ancient dramas (with the help of Shakespeare?s plays Coriolanus and Troilus and Cressida), ii) whether the concept of representation can be relevantly used in an intepretation. Finally, it will be shown that the concept of representation of reality is relevant in the interpretation of Shakespearean drama.
Klíčová slova

Zpět

Patička