Přejít k obsahu


České právnické časopisy v Protektorátu Čechy a Morava

Citace:
BALÍK, S. České právnické časopisy v Protektorátu Čechy a Morava. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: The European Society for History of Law, 2013. s. 19-26. ISBN: 978-80-87475-28-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: The European Society for History of Law
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor se ve svém příspěvku zabývá proměnami obsahu právnických časopisů v Protektorátu Čechy a Morava ve vazbě na vývoj politické situace, které demonstruje na vybraných konkrétních případech z časopisů Právník, Česká advokacie, České právo a Právní prakse.
Klíčová slova

Zpět

Patička