Přejít k obsahu


Pokusy československé vlády o dohodu se sudetskými Němci z počátku roku 1937 očima britského vyslanectví v Praze

Citace:
NOVOTNÝ, L. Pokusy československé vlády o dohodu se sudetskými Němci z počátku roku 1937 očima britského vyslanectví v Praze. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 173-180. ISBN: 978-80-87475-28-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Attempts of the Czechoslovak Government to Reach an Agreement with the Sudeten Germans from the Beginning of the 1937 from the Perspective of the British Legation in Prague
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá analýzou nevydaných pramenů z produkce britského vyslanectví v Praze, které se týkají reakce vyslanectví na pokusy československé vlády o dohodu se sudetskými Němci z počátku roku 1937 (především Únorové dohody).
Abstrakt EN: The proposed study handles the analysis of the British unpublished sources regarding the production of the British legation in Prague and it deals with the reactions of this legation on the attempts of the Czechoslovakia government, which wanted to reach an agreement to the Sudeten Germans that occurred at the beginning of 1937 (above all the February Agreement). The politicians in Prague offered a help to a Czechoslovakia frontier, the improvement in the health and social situation of the German population, as well as the change of the composition of the state apparatus according to the national principle. Whilst the German activist parties accepted the agreement, the Sudeten German Party denied it. The legation itself perceived that the February Agreement was insufficient and it criticised the agreement since its start.
Klíčová slova

Zpět

Patička