Přejít k obsahu


Kanban Principle Training Game "Kanban Bar"

Citace:
ŠRÁMKOVÁ, B., FIEDLER, L., JANUŠKA, M., KUDRNA, J., ŠŤASTNÁ, L. Kanban Principle Training Game "Kanban Bar". In Advances in Sustainable and Competitive Manufacturing Systems. Heidelberg: Springer, 2013. s. 1451-1459. ISBN: 978-3-319-00557-7 , ISSN: 2195-4364
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Kanban Principle Training Game "Kanban Bar"
Rok vydání: 2013
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Bc. Barbora Šrámková , Bc. Lukáš Fiedler , Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Jiří Kudrna , Ing. Lucie Šťastná
Abstrakt CZ: Článek se zabývá představením principů Kanban ve formě skupinové hry. Hra byla připravena pro výuku operativního managementu na ZČU. Cílem hry je ukázat účastníkům jak Kanban pracuje na simulačním příkladu baru. V prvním kole mohou hráči vidět problémy s plýtváním z důvodu nedokončené produkce. Ve druhém kole je implementován Kanban a účastníci mohou vidět přínosy Kanbanu. V článku je představena celá hra a jsou diskutovány přínosy používání manažerských her ve výuce a zpětná vazba od studentů.
Abstrakt EN: This paper deals with introduction of Kanban principles in the form of social group game. The game was prepared for the course of operational management at the University of West Bohemia. The goal of the game is to show participants how Kanban works at the simulation of bar. In the first round participants can see problems connected with wasting due to unfinished production. In the second round Kanban is implemented. Participants then can see the results and benefits of Kanban. The whole game is introduced in paper and benefits of the game based on students evaluation after course are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička