Přejít k obsahu


Metodologie výzkumu paleolitické jeskyně Lapa do Picareiro (Portugalsko)

Citace:
KUBÁTOVÁ, I., FRIEDL, L., JURMAN, K., LUNGOVÁ, V., HAWS, J., BENEDETTI, M. Metodologie výzkumu paleolitické jeskyně Lapa do Picareiro (Portugalsko). AntropoWebzin, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 57-65. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of the Paleolithic cave site of Lapa do Picareiro (Portugal)
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ilona Kubátová , Mgr. Lukáš Friedl , Bc. Kryštof Jurman , Bc. Veronika Lungová , Jonathan Haws Ph.D. , Michael Benedetti Ph.D.
Abstrakt CZ: Jeskyně byly po statisíce let lidmi využívané jako úkryt, obydlí či rituální prostor, proto jsou v současnosti středem zájmu pro badatele mnoha vědních oborů. Množství nakumulovaných artefaktů, ekofaktů, ale také uložených sedimentů poskytuje nástroj k rekonstrukci přírodního prostředí a způsobu života lidí v minulosti. V tomto článku se pokoušíme přiblížit současné metody výzkumu jeskynních lokalit a využití různých vědních disciplín k jejich interpretaci. Vedle exkavace, dokumentace a laboratorního zpracování artefaktů je pro archeologa vždy dobré spolupracovat s odborníky jiných vědních oborů, které lze využít k zachycení maximálního množství informací použitelných pro rekonstrukci světa minulosti. K takovým patří odborníci ze sfér geologie, geodézie, sedimentologie, archeozoologie a dalších. Význam interdisciplinarity je v článku ilustrován na metodologických postupech v paleolitické jeskyni Lapa do Picareiro umístěné v pohoří Serra d´Aire v centrální časti Portugalska.
Abstrakt EN: Caves represent portions of past landscapes that were, for a long time, used by humans and their ancestors for various purposes and therefore, they have been in focus of researchers for more than two hundred years. Accumulated artifacts, ecofacts, and sediments can be used to reconstruct the environments and lives of the past. Here, we describe current methods applied to excavations of cave sites with emphasis put on their interdisciplinary nature. The case of systematic interdisciplinary research is documented on the Lapa do Picareiro limestone cave, located in central Portugal, approximately 100 km north of Lisbon. The cave sediments have been dated to between 45 and 8 kya BP. Wide range of evidence from the cave (artifacts, faunal or floral remains, sediments etc.) is used to reconstruct past natural environments (e.g., Bicho et al. 2011; Haws 2012), including fauna (Haws and Valente 2006; Hockett and Haws 2009; Valente 2004), human diet (Hockett and Haws 2009) or socio-natural interactions (Haws 2012). The interdisciplinarity is a key to understanding the whole series of phenomena which would not otherwise be understood. The current scientific demand for high quality, complex research and publications is mirrored in an increasing trend of incorporating specialists from other fields into the research design and management.
Klíčová slova

Zpět

Patička