Přejít k obsahu


Způsob dosažení TRIP struktury ocelí s využitím deformačního tepla

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š., ŠTÁDLER, C. Způsob dosažení TRIP struktury ocelí s využitím deformačního tepla. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method of achieving TRIP microstructure in steels by deformation heat
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Popisuje se způsob dosažení TRIP struktury ocelí s využitím deformačního tepla, kde v prvním kroku je ocelový polotovar ohřát na teplotu ležící pod počátkem austenitizace dané oceli, tedy pod teplotu (Ac<SUB>1</SUB>). V dalším kroku je polotovar zpracován tvářením s intenzivní plastickou deformací na výsledný produkt. V průběhu intenzivní plastické deformace dojde pomocí deformační energie ke zvýšení teploty na koncovou teplotu ležící v rozmezí mezi teplotami (Ac<SUB>1</SUB>) a (Ac<SUB>3</SUB>), čímž dojde k částečné transformaci feriticko-perlitické struktury na austenit. V posledním kroku je výsledný produkt z koncové teploty ochlazen na teplotu odpovídající počátku bainitického nosu (B). Na teplotě odpovídající počátku bainitického nosu (B) je provedena prodleva v procesu ochlazování, čímž dojde ke vzniku TRIP struktury. V závěru je výsledný produkt vychlazen na teplotu okolí.
Abstrakt EN: In the present invention, there is described a method of achieving TRIP microstructure in steels by making use of deformation heat wherein in the first step a steel blank is heated to a temperature lying below the start of the given steel austenization, i.e. below the temperature (Aci1). In the next step, the blank is subjected to forming with intense plastic deformation to a resulting product. In the course of the plastic deformation, the deformation energy causes increase in temperature to a final value lying in the range between the temperature values (Aci1) and (Aci3). Owing to this, a partial transformation of ferrite-perlite structure to austenite takes place. In the last step, the resulting product is cooled from the final temperature value down to a temperature corresponding to the bainitic start (B). A dwell in the cooling process is carried out at the temperature corresponding to the bainitic start (B) to thereby causing formation of the TRIP microstructure. Finally, the resulting product is cooled down to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička