Přejít k obsahu


Structural and optical properties of individual GaP/ZnO core-shell nanowires

Citace:
NOVÁK, J., KŘIŽANOVÁ, Z., VÁVRA, I., ELIÁŠ, P., HASENÖHRL, S., LAURENČÍKOVÁ, A., NOVOTNÝ, I., KOVÁČ, J., ŠUTTA, P., MIKULICS, M. Structural and optical properties of individual GaP/ZnO core-shell nanowires. Vacuum, 2013, roč. 98, č. December, s. 106-110. ISSN: 0042-207X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural and optical properties of individual GaP/ZnO core-shell nanowires
Rok vydání: 2013
Autoři: J. Novák , Z. Křižanová , I. Vávra , P. Eliáš , S. Hasenöhrl , A. Laurenčíková , Ivan Novotný , Jaroslav Kováč , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , M. Mikulics
Abstrakt CZ: Strukturní a optické vlastnosti obalených nanovláken ZnO/GaP byly studovány elektronovou mikroskopií a mikrofotoluminiscencí. Tenká kůra ZnO byla deponovány pomocí RF naprašování na GaP nanovlákna, která rostla na substrát GaP (111)B v módu pára-kapalina-pevná látka v MOVPE. SEM a TEM charakterizace ukázala, že kůra ZnO plně pokryla povrch nanovláken odshora až dolů.
Abstrakt EN: Structural and optical properties of ZnO/GaP core-shell nanowires were studied by means of electron microscopy and microphotoluminescence. A thin ZnO shell layer was deposited by RF sputtering on GaP nanowires, which were grown on GaP (111)B substrates under vapour-liquide-solid mode by MOVPE. The SEM and TEM characterization showed that the ZnO shells fully covered the surface of the NWs from top to bottom.
Klíčová slova

Zpět

Patička