Přejít k obsahu


TECHNICAL POSSIBILITIES IN THE DESIGN OF ELECTRICALLY POWERED VEHICLES

Citace:
FORMÁNEK, J., TŘÍSKA, L., GORSCHENEK, M. TECHNICAL POSSIBILITIES IN THE DESIGN OF ELECTRICALLY POWERED VEHICLES. In ERIN 2013 : proceedings of 7th International Conference for Young Researchers and PhD Students. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 40. ISBN: 978-80-227-3934-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: TECHNICAL POSSIBILITIES IN THE DESIGN OF ELECTRICALLY POWERED VEHICLES
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. Ladislav Tříska , Ing. Martin Gorschenek
Abstrakt CZ: Článek popisuje technické možnosti v konstrukci vozidel poháněných elektrickou energií. Elektromobily se dají rozdělit na dva směry a to tzv. „rychlé“ stavby spíše řečeno „přestavby“ konvenčních vozidel na elektrický pohon, kdy je tato cesta možná i také zatím praktikována. Výhodou tohoto řešení je právě „rychlost“ realizace, která má z hlediska konstrukce vozidla nežádoucí účinky. Druhým směrem je právě konstrukce elektrovozidla tzv. od „začátku“, kdy pro budoucí konstrukci těchto specifických vozidel je nutná úvaha o koncepci vozidla s uvažováním a zároveň konstruováním vozu s ohledem právě na tyto specifické parametry jako je hmotnost, vyváženost, jízdní stabilita, dojezd i spotřeba hnací elektrické energie.
Abstrakt EN: Construction of electric vehicles can be divided into two directions: “reconstruction” of conventional to the electric vehicles. This approach is practiced by many manufacturers. The main advantage of this solution is speed of implementation electric components into the vehicle. The second direction is the construction from the beginning. The design is created according to specific parameters such as weight, balance, handling stability, distance and consumption of electricity.
Klíčová slova

Zpět

Patička