Přejít k obsahu


Waismann's Criticism of the Causal Interpretation of Language

Citace:
SCHUSTER, R. Waismann's Criticism of the Causal Interpretation of Language. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2013, roč. XXI, č. srpen, s. 369-371. ISSN: 1022-3398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Waismann's Criticism of the Causal Interpretation of Language
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Stať se zabývá kauzálním či mechanistickým pojetím jazyka, které se zdá být teoretickým základem současných řečových technologií. Nejprve je vyložena Waismannova a Wittgensteinova kritika kauzální intepretace jazyka, jež pochází již z 30. let 20. století a je založena na rozlišování mezi příčinou a důvodem, poté jsou analyzována možná idealistická východiska této kritiky.
Abstrakt EN: The paper focuses on the conception of language as a mechanism of causally connected signs that seems to be the grounds for current research in the field of speech technologies. The aim is to expound the criticism of this conception which was previously propounded by Wittgenstein and Waismann in the middle of the thirties, i.e. in the period of collaboration between the two on the project Logik, Sprache, Philosophie. Although the originator of the criticism is probably Wittgenstein, Waismann?s exposition, which presents it in a lucid and systematic way, is followed. The causal interpretation of language is presented as misleading because of the confusion of the cause with the reason, the description of causal nexus with the justification stating the rules for our action, etc. At the end of paper the idealistic foundations of this criticism are considered.
Klíčová slova

Zpět

Patička