Přejít k obsahu


New Technological Concepts of Long Products based on HDQT - High Deformation Quenching and Tempering System

Citace:
BOROWIKOW, A., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š., BUBLÍKOVÁ, P. New Technological Concepts of Long Products based on HDQT - High Deformation Quenching and Tempering System. In ROLLING 2013. Venice: Associazione Italiana di Metallurgia, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-88-85298-95-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Technological Concepts of Long Products based on HDQT - High Deformation Quenching and Tempering System
Rok vydání: 2013
Místo konání: Venice
Název zdroje: Associazione Italiana di Metallurgia
Autoři: Dr.-Ing. Alexander Borowikow , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Petra Bublíková
Abstrakt CZ: Se stoupajícími nároky na kvalitu válcovaných produktu a zároveň na stále častější individuální požadavky na řízené mechanické vlastnosti po průřezu vývalku je nutno přicházet stále s novými technologiemi, které jsou schopny tyto požadavky zabezpečit. Jednou z takových technologií je i technologie termomechanického válcování, kterou lze realizovat na zařízení HDQT– High Deformation Quenching and Tempering Machine. Zmíněná technologie využívá k získání požadovaných mechanických vlastností intenzivní redukci průřezu inkrementální deformací polotovaru pomocí tří kosých válců. Tím společně s řízením teploty představuje nový systém termomechanického zpracování s rozsáhlými možnostmi variování technologických parametrů. To umožňuje vytvářet u ocelí v procesu různé typy struktur od feriticko-perlitické přes feriticko-perliticko-bainiticko-martenzitickou až po martenzitickou a přitom intenzivní inkrementální deformací zjemňovat velikost zrna. Díky vhodnému stavu napjatosti při deformaci lze touto technologií provádět válcování i při teplotách hluboko pod Ac3 a tím dosahovat vysokých pevností a mezí kluzu, aniž by docházelo k intenzivnímu omezení tažnosti. Celé zařízení je svým konceptem uspořádáno tak, aby bylo velmi kompaktní, úsporné a navíc s minimálními nároky na zastavěný prostor. V článku je uveden příklad fyzikální simulace materiálů k zušlechťování, na kterých byla tímto postupem získána velikost zrna odpovídající ASTM 13 a současně i první výsledky válcování.
Abstrakt EN: As requirements increase for the quality of rolled products and, at the same time, demand for controlled mechanical properties across the product cross-section, it is necessary to come up with new technologies, which are able to meet these specifikations. One of these technologies is the new thermomechanical rolling process performed on HDQT ? High Deformation Quenching and Tempering system. It relies on intensive reduction of the cross-section of the the required dimensions tiwh high geometric accuracy and defined mechanical properties. Together witch temperature control, this represents a new system for thermomechanical treatment offering control of technological parameters across a wide range. Various types of microstructures in steels can be achieved, ranging from ferrite-pearlite across ferrite-pearlite-bainite-martensite to martensite, while refining the grain through incremental deformation. Thanks to a beneficial stress state in the formed product, this technology offers rolling deep below Acl temperature, which increases the final tensile and yield strengths without a substantial loss of ductility. The equipment is compact and efficient. This paper presents an example of material-technological modelling of steel processing and results for real-world rolling products.
Klíčová slova

Zpět

Patička