Přejít k obsahu


Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin 2013

Citace:
Žitek, P., Lanči, R., Demjančuková, K., Gášpár, R., Štěch, J. Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin 2013. Plzeň, 13.06.2013 - 14.06.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2013
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Pavel Žitek , Radka Lanči , Ing. Kateřina Demjančuková , Ing. Roman Gášpár , Ing. Jaroslav Štěch
Abstrakt CZ: Potřeba energií všeho druhu neustále roste a současná civilizace je na jejich dodávkách zcela závislá. Při její výrobě a distribuci je však nutné brát zřetel také na životní prostředí. Abychom uspokojili oba tyto požadavky, tj. dodání kvalitní energie až na místo spotřeby bez nadměrného poškození přírody, je třeba neustále zvyšovat účinnost a spolehlivost energetických strojů. K tomu je zapotřebí výzkum a vývoj v oblasti konstrukce těchto strojů, mechaniky tekutin a termomechaniky. Cílem této konference je umožnit setkání zkušených pracovníků a specialistů z univerzit, výzkumných pracovišť a průmyslu. Pravidelnými účastníky jsou též studenti a doktorandi představující nastupující generaci ve výzkumu. Konference tedy slouží nejen k prezentaci výsledků, ale též k navazování kontaktů a k výměně zkušeností.
Abstrakt EN: The need of energy of all kinds rises permanently and current civilization entirely relies on its delivery. It is necessary to respect the environment protection during its production and distribution. To satisfy both of these requirements, i.e. deliver high-quality energy to the proper consumption place with the lowest nature damage, it is necessary to increase the efficiency and reliability of power machines. The key for this is to support the R&D in the field of power machines design,fluid flows and thermodynamics. The goal of this conference is to prepare a pleasant meeting point for experienced researchers and specialist from universities, research institutes and industry.Regular and important attendants are also PhD students. They mean the young generation in R&D. The conference serves not only for presentation of results, but also for meeting new people, establishing contacts and exchanging experiences.
Klíčová slova

Zpět

Patička