Přejít k obsahu


Experimental Study of Sorption and Diffusion of n-Pentane in Polystyrene

Citace:
HAJOVÁ, H., CHMELAŘ, J., NISTOR, A., GREGOR, T., KOSEK, J. Experimental Study of Sorption and Diffusion of n-Pentane in Polystyrene. Journal of chemical and engineering data, 2013, roč. 58, č. 4, s. 851-865. ISSN: 0021-9568
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Study of Sorption and Diffusion of n-Pentane in Polystyrene
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Hana Hajová , Ing. Josef Chmelař , Andra Nistor , Ing. Tomáš Gregor PhD. , Doc. Dr. Ing. Juraj Kosek
Abstrakt CZ: Polystyrenové (PS) pěny jsou široce rozšířené tepelné izolanty a materiály pro ochranu před nárazem, ale při jeho výrobě se užívá mnoho pro přírodu škodlivých vypěňovacích činidel. Pentan je méně škodlivou alternativou a běžně je využíván při produkci pěnového PS, ovšem v literatuře není dostatek difusních dat pentanu v PS v podmínkách, které nastávají při impregnaci a vypěňování PS. Provedli jsme gravimetrická měření dynamiky sorbce n-pentanu v částicích a tenkých filmech PS za teplot od 45 do 110°C a tlaků od 0 do 4.8baru. Naměřená data byla vyhodnocena jak Fickovským tak Case II difusním modelem a získaná transportní data jsou presentována dohromady s analýzou dominantního mechanismu difuse. Také zde presentujeme Flory-Hugginsův interakční parametr pro systém n-pentan + PS a ukážeme, že ho lze použít k přesné predikci sorbčních rovnováh. Proto tento článek poskytuje důležitá data pro produkci pěnového PS.
Abstrakt EN: Polystyrene (PS) foams are widespread heat insulation and impact absorption materials, but many blowing agents used in their production are harmful to the environment. Pentane is a less harmful alternative and is commonly used in the manufacturing of expandable PS, but there are inadequate diffusion data of pentane in PS available in the literature at conditions relevant to PS impregnation and foaming. We conducted gravimetric measurements of sorption dynamics of n-pentane in PS particles and thin films at temperatures from 45 to 110 °C and pressures from 0 to 4.8bar. The measured data were fitted using the Fick´s and case II diffusion models and the obtained transport parameters are presented together with an analysis of the dominant diffusion mechanism. We also present the Flory-Huggins interaction parameter for the PS + n-pentane system and show that it can be used to accurately predict the sorption equilibria. This paper thus provides important parameters for the optimization of PS foam production.
Klíčová slova

Zpět

Patička