Přejít k obsahu


Non-contact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces and steel charge emissivity analysis

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNEROVÁ, P., HONNER, M. Non-contact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces and steel charge emissivity analysis. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2013, roč. 61, č. November, s. 20-26. ISSN: 1350-4495
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-contact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces and steel charge emissivity analysis
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Průběžné pece se běžně využívají pro ohřev ocelových předvalků před válcováním. Pro správné nastavení a provozování systému optimálního řízení pece je potřeba provést množství měření. Měření teploty vsázky pomocí infra-červených detektorů může být jednou z použitelných technik. Tato bezkontaktní metoda je založena na detekci infra-červeného záření emitovaného z měřeného povrchu. Intenzita tohoto záření je závislá na teplotě povrchu a jeho emisivitě, která je jedním z nejvýznamnějších parametrů pro infa-červené měření. V článku jsou prezentovány výhody bezkontaktního měření teploty i některé problémy spojené s emisivitou měřeného povrchu. Je popsána procedura přímého měření teploty ocelových předvalků pomocí infra-červených detektorů, postup analýzy emisivity a jsou prezentovány příklady konkrétních výsledků. Je ukázáno, že emisivita oceli se může měnit v rozmezí cca od 0.17 do 0.8 v závislosti na stavu povrchu, jeho zokujení a intervalu vlnových délek. Tyto kritické problémy při měření vsázky pomocí infra-červených detektorů jsou diskutovány v článku.
Abstrakt EN: Continuous furnaces are commonly used for steel billet reheating before a rolling operation. It is necessary to perform a number of measurements to set-up and operate the optimization system of the furnaces correctly. A charge temperature measurement using infrared detectors can be one of the usable measurement techniques. This non-contact measurement method is based on the detection of infrared radiation emitted from a measured surface. The radiation intensity depends on the surface temperature and emissivity, which is one of the most important parameters for infrared measurements. Advantages of the non-contact temperature measurement, as well as some problems regarding the surface emissivity, are presented. The direct steel billet temperature measurement procedure using infra-red detectors, emissivity determination procedures, and example results are introduced. It is shown that steel emissivity can vary from approx. 0.17 to 0.8, depending on the surface state, scale formation, and wavelength interval. These problems are critical for the charge temperature measurement using the infra-red detectors, and are discussed in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička