Přejít k obsahu


Abbildung und sprachlicher Idealismus im Tractatus

Citace:
DACH, S. Abbildung und sprachlicher Idealismus im Tractatus. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2013, roč. 21, č. srpen, s. 81-83. ISSN: 1022-3398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Picturing and linguistic idealism in the Tractatus
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Stefanie Dach
Abstrakt CZ: Obrazová teorie je centrálním prvkem Traktátu, přesto je její interpretace sporná. Ve svém článku představím jednu možnou interpretaci obrazové teorie, kterou předložil Wilfrid Sellars. Podle této interpretace můžeme číst obrazovou teorii jazykově-idealisticky. Na tomto základě osvětlím anti-metafyzické přístupy k Traktátu, především interpretaci, kterou předložila Marie McGinn. Podle mého názoru se takovému přístupu nedaří interpretovat Traktátus ve všech aspektech anti-metafyzickým způsobem, proto by se sám mohl blížit jazykově-idealistickému čtení. Nabízím alternativu vložit tento přístup do rozsáhlejší teorie reprezentace, která obsahuje také mimojazykové prvky.
Abstrakt EN: Although the picture theory is a central element of Wittgenstein's Tractatus, its interpretation is contested. In my paper, I introduce one possible reading by Wilfrid Sellars. According to it, we can interpret Wittgenstein's picture theory in line with linguistic idealism. On this basis, I examine anti-metaphysical interpretations of the Tractatus, especially Marie McGinn's reading. In my view, her approach cannot account for all aspects of the Tractatus in an anti-metaphysical way. This could push it into the direction of an idealist reading. Alternatively, we may consider embedding her approach into a broader theory of representation including empirical aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička