Přejít k obsahu


Změna prohlášení vlastníka podle nového občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Změna prohlášení vlastníka podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 15-16, s. 553-557. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Changes the owner's statement under the new Civil Code
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá interpretačně dosti složitou novou právní úpravou změn prohlášení vlastníka podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014; dosavadní úprava změn prohlášení vlastníka v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, se tímto zrušuje.
Abstrakt EN: This article deals with data interpretation rather complex new legislation changes the owner's statement pursuant to Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, which comes into effect on 1 First 2014; current regulation changes the owner's statement in Act No. 72/1994 Coll., The ownership is hereby repealed.
Klíčová slova

Zpět

Patička