Přejít k obsahu


Integrated Engineering Design Research and Interdisciplinary Education in cooperation with Industrial Partners

Citace:
HOSNEDL, S., DVOŘÁK, J., KOPECKÝ, M. Integrated Engineering Design Research and Interdisciplinary Education in cooperation with Industrial Partners. In Proceedings. Florida, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2013. s. 218-223. ISBN: 978-1-936338-89-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integrated Engineering Design Research and Interdisciplinary Education in cooperation with Industrial Partners
Rok vydání: 2013
Místo konání: Florida, USA
Název zdroje: International Institute of Informatics and Systemics
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Josef Dvořák , Ing. Martin Kopecký
Abstrakt CZ: Tvůrčí konstrukční aktivity a jejich management ve výzkumu, výuce i v praxi jsou obecně v rozporu s instruktivními metodikami na jedné straně kvůli jejich značné rigidnosti a na druhé straně i s matematicko-logickými přístupy kvůli jejich vysoké abstraktnosti. V příspěvku je popsán vyvinutý a validovaný přístup na bázi Teorie technických systémů jako součásti Engineering Design Science, který přináší významné přínosy ve všech výše uvedených oblastech včetně jejich důležité vzájemné provázanosti.
Abstrakt EN: Creative engineering design activities and their management in research, education and practice generally conflicts on the one hand with "instruction" based methodical approaches because of their prevailing rigidity, and on the other hand with "math-logic" based theoretical approaches based due to their extreme abstractness. A developed and validated approarch based on the Theory of technical systems (TTS) a constituent of Engineering design science (EDS), which brings significant benefits in all the above mentioned creative fields including their important mutual context is outlined in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička