Přejít k obsahu


Eddy Current Defectoscopy with Utilisation of Cross-Correlation

Citace:
JANSA, J., KARBAN, P. Eddy Current Defectoscopy with Utilisation of Cross-Correlation. In AMTEE - CPEE 2013. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. I-6. ISBN: 978-80-261-0247-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Eddy Current Defectoscopy with Utilisation of Cross-Correlation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Jindřich Jansa , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D.
Abstrakt CZ: Je popsán matematický model detekce povrchových vad pomocí rozdílové reflexní sondy pro metodu vířivých proudů. Tento model byl řešen metodou konečných prvků. Dále je popsáno vyhodnocení vady na základě korelace s referenčním pulsem.
Abstrakt EN: The mathematical model of surface defect detection using a reflection differential eddy current probe is described. The model was solved using finite element method (FEM). Cross-correlation of the obtained signal with a reference pulse was used for evaluation of the defects.
Klíčová slova

Zpět

Patička