Přejít k obsahu


Mimesis a imitatio v Shakespearově poezii v kontextu alžbětinské poetiky

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Mimesis a imitatio v Shakespearově poezii v kontextu alžbětinské poetiky. Náměstí Republiky 12, Plzeň, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shakespeare?s Poesy in the context of Elizabethan Poetics and Mimetic Concept
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představí základní témata alžbětinské poetiky se zaměřením na soudobou reflexi antického mimetického konceptu. Představí relevantní aspekty Shakespearovy básnické tvorby, na jejichž základě bude konstruován Shakespearův náhled na poetiku v diskusi se stěžejními alžbětinskými úvahami o básnické tvorbě, zejm. Philipa Sidneyho a Edmunda Spensera, reagujících na antické koncepty (zejm. Aristotelés, Horatius).
Abstrakt EN: The paper deals with the fundamental topics of Elizabethan poetics, namely the Elizabethan consideration of classical mimetic concept (particularly Aristotle and Horace). Shakespeare?s poetics will be clarified on the basis of the chosen aspects of his poesy in comparison with Elizabethan discussions about poetics (especially Philip Sidney and Edmund Spenser).
Klíčová slova

Zpět

Patička