Přejít k obsahu


Thermal behaviour of geocement composite

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KADLEC, J., RIEGER, D., ŘÍHA, J., NOVOTNÝ, P., ČEKALOVÁ, M., KULLOVÁ, L., FRANČE, P. Thermal behaviour of geocement composite. In Polymer Composites 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 92-99. ISBN: 978-80-261-0213-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal behaviour of geocement composite
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec , Ing. David Rieger , Ing. Jan Říha Ph.D. , Ing. Pavel Novotný , Ing. Marcela Čekalová , Ing. Lucie Kullová , RNDr. Petr Franče
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá popisem přípravy geopolymerního kompozitu na bázi systému K2O-Al2O3-SiO2 a charakterizací jeho teplotních a mechanických vlastností. Pro identifikaci vstupních surovin a určení jejich chemicko-fyzikálních vlastností byla použita řada analytických nástrojů (XRF, XRD, SEM, BET, měření velikosti částic). Na připravených zkušebních tělesech byly měřeny mechanické charakteristiky a sledovány teplotní vlastnosti. Za tímto účelem byla použita TMA a TG analýza včetně postupu dle normativu ČSN EN ISO 10545-12 pro zjištění odolnosti proti vlivu mrazu. Z TMA charakteristik lze interpretovat maximální smrštění 3,1% u zkoušených vzorků v rozsahu teplot 30 ? 1000°C. Testy v odolnosti proti náhlým změnám teploty potvrdily u zkušebních vzorků meze pevnosti v tahu za ohybu > 10 MPa.
Abstrakt EN: The paper is focused on detailed description of synthesis geocement composite material based on K2O-Al2O3-SiO2 system and characterization of its thermal and mechanical properties. The series of analytic tools were used (XRF, XRD, SEM, BET, particle-size distribution) for accurate identification of chemical and physical properties of the raw material. The most suitable technological prescription was determined and geocement specimens were tested for identification of mechanical and thermal properties. The series of specimens were prepared for testing of flexural and compressive strength. TMA and TG analysis were used for characterization of thermal behaviour and proceedings according to ČSN EN ISO 10545-12 were applied to study the shock-frost resistance properties. The maximum shrinkage 3.1% in the range 30 - 1000°C was confirmed by TMA. A flexural strength of > 10 MPa was obtained for geocement specimens after sudden temperature changes tests. The fundamental structural changes concerning to temperature exposure are described and the key advances are interpreted.
Klíčová slova

Zpět

Patička