Přejít k obsahu


Geometrické modelování - od historie k současnosti a budoucnosti

Citace:
BASTL, B., JEŽEK, F., LÁVIČKA, M. Geometrické modelování - od historie k současnosti a budoucnosti. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2013, roč. 58, č. 2, s. 89-99. ISSN: 0032-2423
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometrical modelling - history, present state, and future
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Doc. RNDr. František Ježek CSc. , Doc. RNDr. Miroslav Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto přehledového článku je ukázat, že geometrie jakožto vědecká disciplína stará více než dva tisíce, stále představuje aktivní vědecké odvětví a že v poslední době zažívá svůj další rozkvět i díky propojení s výpočetní technikou. V příspěvku bude představeno geometrické modelování jakožto velmi mladá geometrická disciplína, jeho nedávná historie a bude diskutována úzká souvislost mezi vývojem geometrického modelování a studiem racionálních technik.
Abstrakt EN: The main aim of this survey paper is to show that geometry, as a scientific discipline more than two thousand years old, is still an active research area This paper presents geometric modeling as a young geometrical discipline, its recent history and it will discuss the close relationship between the development of geometric modeling and the study of rational techniques.
Klíčová slova

Zpět

Patička