Přejít k obsahu


Program pro analýzy budících vinutí "X-cite"

Citace:
HRUŠKA, K. Program pro analýzy budících vinutí "X-cite". 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Program for excitation winding analyses "X-cite"
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D.
Abstrakt CZ: Software provádí analýzu budících vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem z hlediska amplitudy základní harmonické a celkového harmonického zkreslení. Analyzuje budící vinutí s rovnoměrným rozdělením proudu i s harmonickým rozdělením proudu do drážek budícího vinutí. Na základě analýzy stupňovité křivky program vypočítává magnetický tok jednotlivými zuby. V případě analýzy budícího vinutí s harmonickým rozložením budícího proudu program zároveň určuje proudový obsah jednotlivých drážek. Program je schopen dodat výsledky jak v reálných, tak i v poměrných jednotkách.
Abstrakt EN: The software performs analyses of cylindrical rotor synchronous machines' excitation windings with focus on fundamental harmonic magnitude and total harmonic distortion. It analyses windings with both regular and sine-wave current distribution. Based on analysis of MMF's step-curve the program calculates magnetic flux through each tooth. In case of sine-wave current distribution it also calculates current volume of each slot. The program is able to perform analyses both in proportional units and in real scale.
Klíčová slova

Zpět

Patička