Přejít k obsahu


VLIV TENISU NA ENTEZOPATIE V OBLASTI LOKTE

Citace:
KYPTOVÁ, M., FIRÝTOVÁ, R. VLIV TENISU NA ENTEZOPATIE V OBLASTI LOKTE. In Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, 2013. s. 232-240. ISBN: 978-80-86571-18-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of tennis in elbow enthesopathy
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Autoři: Martina Kyptová , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek sleduje vznik entezopatií lokte u hráčů tenisu. Byl vytvořen nestandardizovaný dotazník a odpovědi byly posléze statisticky vyhodnoceny. Ve výzkumu byla zjišťována závislost na dvou jevech - na četnosti tréninků a na úrovni hráčů. Prokázala se statisticky významná provázanost těchto jevů a vzniku entezopatií.
Abstrakt EN: The survey studies the origin of enthesopathies of the elbow and their relationship to tennis. A non-standardized questionnaire was made and the answers were statistically analysed. The enthesopathies were researched as depending on 2 different factors ? the frequency of trainings and the level of the players. Their relationship has been proved as statistically significant.
Klíčová slova

Zpět

Patička