Přejít k obsahu


Tvorba a optimalizace pracoviště

Citace:
BUREŠ, M. Tvorba a optimalizace pracoviště. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-32-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creation and optimization of the workplace
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato elektronická učebnice je určena všem průmyslovým inženýrům, jejichž nedílnou náplní práce je design nebo redesign pracovišť. V této publikaci se dozvíte základy z oblastí ergonomie a časové racionalizace. Po prostudování budete znát základní parametry, které je nutné dodržet pro návrh pracoviště, jehož uspořádání neohrožuje pracovníka na jeho zdraví. Pochopíte také, jaký má nedodržení těchto zásad negativní vliv na zdraví člověka. Časová racionalizace je pak nástrojem pro měření efektivnosti procesů probíhajících na pracovištích. Její využití je vhodné zejména pro ověření přínosů plynoucích z každé racionalizační změny.
Abstrakt EN: This electronic textbook is intended for all industrial engineers, whose integral job is a design or redesign of workplaces. In this book you will learn the basics from ergonomics and time rationalization areas. After reading you will know the basic parameters that must be followed for the design of the workplace, which organization does not endanger the worker's health. You will also understand how the failure to comply with these principles has a negative impact on human health. Time rationalization is a tool for measuring the effectiveness of processes occurring in the workplace. Its use is especially suitable for verifying the benefits of each rationalization change.
Klíčová slova

Zpět

Patička