Přejít k obsahu


Experimentální metodika zlepšování účinnosti stínění

Citace:
HROMÁDKA, M., MÜLLEROVÁ, E., LAURENC, J. Experimentální metodika zlepšování účinnosti stínění. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference - Electric Power Engineering 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. s. 325-328. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental method for improving of shielding effectiveness
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Ing. Miroslav Hromádka Ph.D. , Doc. Ing. Eva Müllerová Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje nenormalizovanou metodu měření účinnosti stínění malých přístrojových krytů a použitelnost této metody pro řešení technických problémů. Na rozdíl od současné normy IEEE 299 pro zjišťování účinnosti stínění, umožňuje tato metoda měření v objektech menších než 2 m. Tato metoda byla ověřena v prostředí bezodrazové komory a byla použita pro stanovení účinnosti stínění rozváděče o rozměrech 80 x 80 x 200 cm. Standardní verze rozváděče neposkytovala dostatečnou úroveň stínění, proto byl rozváděč během testování upravován a vylepšován.
Abstrakt EN: This paper presents non standardized measuring method for measurement of the shielding effectiveness (SE) of small enclosures and its practicability for technical problems. Unlike the current standard IEEE 299 for determining shielding effectiveness, this method allows measuring in objects with dimensions less than 2 m. This measuring method was verified in the anechoic chamber and then it was used for measuring shielding effectiveness of an industrial switchgear box with dimensions 80 x 80 x 200 cm. Standard version of the switchgear box doesn't provide sufficient shielding, but it was improved during the measurements.
Klíčová slova

Zpět

Patička