Přejít k obsahu


Suggestion for Changes in Shielding Effectiveness Measuring Standard

Citace:
HROMÁDKA, M., KUBÍK, Z. Suggestion for Changes in Shielding Effectiveness Measuring Standard. In 4 th International Youth Conference on Energy. USA: IEEE, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-1-4673-5556-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Suggestion for Changes in Shielding Effectiveness Measuring Standard
Rok vydání: 2013
Místo konání: USA
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Miroslav Hromádka Ph.D. , Ing. Zdeněk Kubík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje vylepšenou metodu pro měření účinnosti stínění malých přístrojových krytů. Současný postup zjišťování účinnosti stínění podle normy IEEE 299 je limitován pro objekty jejichž rozměry jsou větší než 2 m. Nová měřicí metoda byla vyzkoušena v bezodrazové komoře na malém stínícím krytu s rozměry 29 x 28 x 24 cm. V závěru článku je uvedeno porovnání mezi naměřenými hodnotami stínění a výsledky získanými z numerického modelu.
Abstrakt EN: This paper presents improved measuring method for measurement of the shielding effectiveness (SE) of small enclosures. The current standard IEEE 299 for determining shielding effectiveness is limited to the case of physically large enclosures with dimensions over 2 m. New measuring method was verified in the anechoic chamber on small shielding box with dimensions 29 x 28 x 24 cm. Comparison between some measured values and results from the numerical model is shown at the end of the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička