Přejít k obsahu


The Comparative Recognition of Monochrome and Color Images Using Networks of N-Tuple and Min/Max Nodes Utilizing 'Grouped Nodes'

Citace:
WILKIE, B., HOLOTA, R. The Comparative Recognition of Monochrome and Color Images Using Networks of N-Tuple and Min/Max Nodes Utilizing 'Grouped Nodes'. In 2013 International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 321-326. ISBN: 978-80-261-0166-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Comparative Recognition of Monochrome and Color Images Using Networks of N-Tuple and Min/Max Nodes Utilizing 'Grouped Nodes'
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Bruce Wilkie , Ing. Radek Holota Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek předkládá výsledky rozpoznávání monochromatických a barevných obrazů využitím neuronových sítí na bázi n-tuple a Min/Max uzlů. Je zde využito techniky seskupování pro získání většího odstupu odezev jednotlivých diskriminátorů.
Abstrakt EN: This paper documents the results obtainable when either networks of n-tuple (NT) logic nodes or Min/Max (MM) nodes are used to recognize monochrome and color images. Networks of n-tuple nodes are based upon the n-tuple methodology originated by Bledsoe and Browning. Networks of Min/Max nodes employ similar techniques but are capable of directly processing grey-scale values. Both networks are illustrated with appropriate diagrams. The comparative results indicate that color recognition generally provides improved confidence levels. Also, overall, for 'equivalent' networks there are insignificant differences amongst the responses. By means of implementing grouping of the nodes, higher confidence levels can be obtained. Of importance, if a suitable threshold is applied to the summed values of grouped nodes, the nets can be configured to provide confidence levels approaching 100%. The documented methodologies are relatively simple to implement in either hardware or software, easy to use and provide rapid training and recognition times.
Klíčová slova

Zpět

Patička