Přejít k obsahu


Porovnání přesnosti produktu ZABAGED výškopis - vrstevnice 3 D s daty leteckého laserového skenování celého území České republiky

Citace:
ŠILHAVÝ, J., ČADA, V. Porovnání přesnosti produktu ZABAGED výškopis - vrstevnice 3 D s daty leteckého laserového skenování celého území České republiky. Geodetický a kartografický obzor, 2013, roč. 101, č. 8, s. 173-181. ISSN: 0016-7096
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of accuracy of the ZABAGED?-výškopis-3D vrstevnice product with data gained by aerial laser scanning of the entire territory of the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Český úřad geodetický a kartografický v.v.i.; Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Autoři: Ing. Jakub Šilhavý , Doc. Ing. Václav Čada CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje porovnání přesnosti datové sady ZABAGED? -výškopis ? 3D vrstevnice (dále jen výškopis ZABAGED?) s výškopisem vzniklým z dat leteckého laserového skenování celého území ČR (2010-2013) ve dvou vybraných testovacích oblastech v Plzeňském kraji. Byla použita ověřená metodika robustní kontroly přesnosti DMR vyvinutá na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Hlavním záměrem práce byla identifikace, lokalizace a klasifikace hrubých chyb výškopisu ZABAGED?. Uvedená metodika s vysokým stupněm automatizace byla aplikována na 250 testovacích územích s celkovou rozlohou 85 km2. Výsledná přesnost výškopisu ZABAGED? ve vybraných testovacích oblastech je charakterizována úplnou střední výškovou chybou 0,86 m, systematickou chybou -0,23 m a výskytem hrubých chyb (větších než 2,6 m) na 3,1% rozlohy testovacích území. Výsledkem jsou dále programové prostředky jako technická podpora ověřené jednotné technologie hodnocení přesnosti datové sady ZABAGED? -výškopis ? 3D vrstevnice, která je k dispozici ostatním uživatelům tohoto produktu.
Abstrakt EN: This paper describes the comparison of accuracy of altimetry data from ZABAGED? and altimetry data from airborne laser scanning of Czech Republic (2010-2013). The comparison was made in two selected areas in Pilsen Region. The robust method of digital terrain models (DTM) accuracy evaluation developed at University of West Bohemia in Pilsen was used in this paper. The main focus of this work was to identify, localize and classify the gross errors of DTM ZABAGED?. The highly automated implementation of the robust method was applied to 250 test areas (85 km2). The accuracy of DTM ZABAGED? in test areas is characterized by complete root mean square error 0.86 m, systematic error -0.23 m and by 3.1 % of test area with the occurrence of gross errors.
Klíčová slova

Zpět

Patička