Přejít k obsahu


Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia

Citace:
ČAPEK, L., ČEKALOVÁ, M., ŘÍHA, J. Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia. Archaeologia historica, 2013, roč. 38, č. 2, s. 525-542. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medieval Pottery from České Budějovice and its Archaeometric Study
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Ing. Marcela Čekalová , Ing. Jan Říha Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek představuje základní vývojové horizonty českobudějovické keramiky 13. -15. století. Vybrané keramické třídy byly studovány pomocí rentgenové fluorescenční (XRF) a rentgenové difrakční analýzy (XRD). Výsledky XRF ukázaly na rozdíly v chemickém a mineralogickém složení grafitové a negrafitové keramiky, na jejichž základě lze uvažovat o původu suroviny. XRD analýza identifikovala modifikace křemene způsobené vyššími teplotami výpalu.
Abstrakt EN: This article outlines the development horizons of České Budějovice pottery in the 13th - 15th centuries.Selected pottery fabrics from different categories were studied by means of X-ray fluorescence analysis (XRF) and X-ray diffraction analysis (XRD). The XRF results have shown differences in the chemical and mineralogical compositionof graphite and non-graphite pottery that might help determine the origin of the material. The XRD analysis hasidentified quartz modifications caused by high firing temperatures.
Klíčová slova

Zpět

Patička