Přejít k obsahu


Hrabě Špork vězněm v Daliborce (k 350. výročí jeho narození)

Citace:
HRDINA, A. Hrabě Špork vězněm v Daliborce (k 350. výročí jeho narození). Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč. 121, č. 1, s. 45-54. ISSN: 1803-1382
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Count Spork prisoner in Daliborka (the 350th anniversary of his birth)
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o jednom ze soudních sporů hraběte Františka Antonína Šporka, který se týkal směnky vystavené jeho advokátovi Václavovi Xaverovi Neumannovi z Puchholzu.
Abstrakt EN: The article deals with one of the the litigation Count Frantisek Antonin Spork, which related to promissory note, he exhibited his lawyer Vaclav Xaver Neumann of Puchholz.
Klíčová slova

Zpět

Patička