Přejít k obsahu


Pružný konektor do plošného spoje

Citace:
KROTÁK, S., ŠIMLOVÁ, M., DVOŘÁK, J. Pružný konektor do plošného spoje. Praha, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A flexible connector in a printed circuit
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Stanislav Kroták , Ing. Martina Šimlová , Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Konektor se jednou částí připevní standardní cestou k plošnému spoji (např. přiletováním, nalisováním apod.) a na druhou stranu se nasune zásuvka konektoru. Část určená k nasouvání konektoru je opatřena pružným elementem, který tlumí nežádoucí provozní vibrace a zajišťuje tím pevné držení zásuvky konektoru. Zakončení násuvné části je jak v příčném (kratším), tak v podélném (delším) směru opatřené sražením o velikosti sklonu 65° od svislice. Velikost sražení v podélném směru odpovídá polovině velikosti sražení v příčném směru. Konektor je snadno vyrobitelný, neboť jej lze vyrobit z jediného kusu materiálu s následným ohnutím pružné části bez nutnosti dalšího strojního zpracování.
Abstrakt EN: The connector with one side is fixed to the printed circuit by a standard way (for example by soldering, pressing etc.) and a connector plug is slid onto the second side. The part designated for sliding of the connector is provided with a flexible element that softens undesirable operational vibration and ensures stable holding of the connector plug. The end of the sliding part is provided with the 65° chamfer from the vertical both in the cross (shorter) and longitudinal (longer) direction. The size of the chamfer in the longitudinal direction correspond to one half of the chamfer size in the cross direction. The connector is easily makeable because it can be produced by only one piece of the material with a subsequent bent of the flexible part without necessity of a next mechanical processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička