Přejít k obsahu


Univerzální nástěnný otočný držák

Citace:
KROTÁK, S., ŠIMLOVÁ, M., DVOŘÁK, J. Univerzální nástěnný otočný držák. Praha, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A universal swivel wall mount
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Stanislav Kroták , Ing. Martina Šimlová , Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Dosedací panel držáku se pomocí tří předvrtaných otvorů upevní na vybrané místo na svislé zdi. Na nosný panel se pak upevní libovolné elektronické zařízení či dekorativní prvek. Nosný panel je upevněn k naklápěcímu rameni. Naklápěcí rameno je možné libovolně uchytit do jednoho z pěti předvrtaných otvorů v otočném panelu pomocí kolíku a zajistit tak jeho stálou polohu. Na nosném panelu jsou připravené otvory sloužící k upevnění zvoleného elektronického zařízení či dekorativního prvku. Výhodou je, že otočný panel je pomocí pantu s čepem otočně spojen s dosedacím panelem a může se tak volně otáčet v horizontální poloze.
Abstrakt EN: The bearing surface of the mount with three pre-drilled holes is fastened to a desired place on the vertical wall. Any electronic device or ornamental feature is then fastened to the bearing surface. The bearing surface is attached to a tilting arm. The tilting arm can be freely attached to one of five pre-drilled holes in a swivel surface via a pin to ensure its stable position. Pre-drilled holes in the bearing surface are used to the attachment of a selected electronic device or an ornamental feature. An advantage is that the swivel surface is via hinge with a pin rotatable connected with the bearing surface and can be freely swivelled in a horizontal position.
Klíčová slova

Zpět

Patička