Přejít k obsahu


Vymezení nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů, resp. bytové spoluvlastnictví

Citace:
DVOŘÁK, T. Vymezení nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů, resp. bytové spoluvlastnictví. Právnická fakulta UPJŠ Košice, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Referát se dotýkal jedné z nejzávažnějších změn, kterou přináší nová právní úprava vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví, v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (s účinností od 1. 1. 2014). Nová úprava totiž vzhledem k obnovení tradiční superficiární zásady zásadním způsobem mění okruh nemovitostí, ve kterých může dojít napříště ke vzniku bytového spoluvlastnictví, oproti dosavadnímu zákonu č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (jenž se k témuž dni zrušuje).
Klíčová slova

Zpět

Patička