Přejít k obsahu


Fungování církevních soudů v trestních věcech

Citace:
HRDINA, A. Fungování církevních soudů v trestních věcech. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. Supplementum, s. 230-236. ISSN: 1210-9126
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Criminal Agenda of Ecclesiastical Courts Today
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na současné trestní řízení před církevními soudy. Text se zabývá otázkou působnosti, pravomoci, jakož i procesním postupem. Dotýká se také problematiky vlivu římského práva na kanonický proces.
Abstrakt EN: The article is focused on criminal agenda of current ecclesiastical courts. Text is dealing with the question of competence, jurisdiction as well as the procedure itself. Roman law influence on canon procedure is also touched upon.
Klíčová slova

Zpět

Patička