Přejít k obsahu


Civilní právo procesní

Citace:
ZAHRADNÍKOVÁ, R., RABAN, P., HROMADA, M., WIPPLINGEROVÁ, M., ZOULÍK, F., SVITÁK, S., BERNÁŠEK, M., TRIPES, A. Civilní právo procesní. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 565 s. ISBN: 978-80-7380-437-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil procedural law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M. , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. , JUDr. Miloslava Wipplingerová Ph.D.,LL.A. , Prof. JUDr. František Zoulík CSc. , JUDr. Stanislav Sviták , Mgr. Michal Bernášek , JUDr. Antonín Tripes
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace představuje ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského práva civilního procesu. Jednotlivé kapitoly publikace jsou logicky a přehledně uspořádány do vzájemně souvisejícího celku. Úvodní výklad je zaměřen na objasnění pojmu civilní proces. Rovněž nejsou opomenuty zásady, jež civilní proces ovládají. Výklad postupně přechází k subjektům civilního procesu a procesním úkonům. Další kapitoly mapují řízení v I. a II. stupni. Jedna kapitola je věnována i nesporným řízením. Další obsáhlou kapitolu představuje výklad nuceného výkonu rozhodnutí. Konečně je pozornost věnována i alternativnímu rozhodování sporů, které v souvislosti s narůstajícím počtem věcí projednávaných soudy nabývá na významu, dále insolvenčnímu řízení a konečně i dynamicky se rozvíjejícímu evropskému civilněprocesnímu právu.Publikace velmi výrazně reflektuje skutečnost, že většinu z početného autorského kolektivu tvoří zejm. odborníci z právní praxe. Autoři se neomezují jen na pouhý teoretický výklad, nýbrž i demonstrují civilněprocesní materii na reálných příkladech z každodenní právnické praxe. Tyto mají čtenáři napomoci lépe uchopit popisovanou problematiku a rovněž mají dopomoci k vlastnímu analytickému uvažování a zamýšlení nad civilním právem procesním a jeho zákonitostmi.
Abstrakt EN: This book comments Czech civil procedure law, its particular insitutes and its other relating aspects. The structure of this not only theoretical, but also largely practical publication is divided into twelve individual parts. The first two parts of this publication are rather theoretical, they introduce and define civil procedure and the principles of civil procedure. It also presents Civil Procedure Code. Next parts of this publication contain explanation of particular elements of civil procedure, i.e subjects of civil procedure and procedural acts. The most important part of this publication represents its fifth part called Proceedings in the first instance. The basic idea of this part is to describe phases of the proceedings before the first instance courts. The main purpose of next part is to explain the difference between contentious and non-contentious proceedings. It should also present the particular non-contentious proceedings currently regulated in Civil procedure Code but which should be inserted in a special code in the future.Next part desribes the particular legal remedies, i.e. appeal, appellate review, request for reopening the case and action for nullity of decision. It especially explains the procedure in the second instance.Next part intruduces the compulsory enforcement procedure and its two forms, on the one hand enforcement performed by courts and on the other hand enforcement performed by private executors. Last two parts of the publication present very current issues, specifically alternative dispute resolution and civil procedure law of European Union, respectively its individual aspects as comprehensive regulation of European civil procedure law has not been created yet.This publication contains a lot of practical examples related to the commented issue. Team of authors believes this publication will be useful during the study of civil procedure law not only at faculties of law but also in various legal professions.
Klíčová slova

Zpět

Patička