Přejít k obsahu


Návrh pulzačního motoru

Citace:
GÁŠPÁR, R., NETÍK, R. Návrh pulzačního motoru. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Roman Gášpár , Bc. Rudolf Netík
Abstrakt CZ: Pulzační motory sehrály v historii velkou roli před nástupem proudových motorů. Jejich fyzikální podstata je velice zajímavá, proto cílem bylo navrhnout funkční pulzační motor požadovaných vlastností. Dílčími body zprávy je vypracování přehledu technologií a použití paliv. Také vypočítání termodynamického cyklu motoru. V zprávě se nachází popis jednotlivých částí a popis funkce motoru. Dále byl vypočítán termodynamický cyklus motoru. Jeden z výsledků práce je tabulka vypočítaných parametrů v jednotlivých částech motoru, kde bylo zajímavé zjištění na vstupu motoru. Na vstupu motoru je tlak dvakrát menší, než je tlak atmosférický. Tento poznatek je dobře vidět i v p-v diagramu, který je také součástí zprávy. Návrh pulzačního motoru byl proveden s využitím dostupné teorie a na základě zkušeností výrobců pulzačních motorů.
Klíčová slova

Zpět

Patička