Přejít k obsahu


Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a de lege ferenda

Citace:
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a de lege ferenda. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 7-8, s. 242-263. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community property and legal regulation modification of its treatment de lege lata and de lege ferenda
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se podrobně zabývá jednou ze složitých otázek manželského majetkového práva, a to smlouvou o modifikaci zákonného manželského majetkového režimu. V článku je pojednáno jak o úpravě stávající, tak i o úpravě nové, kterou přináší nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Abstrakt EN: This article looks in detail at one of the complex issues of marital property law, contract for modification of the statutory matrimonial property regime. This article discusses how to modify existing and also new arrangements introduced by the new Act. No. 89/2012 Coll., The Civil Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička