Přejít k obsahu


K vymezení některých pojmů závazkového práva dle NOZ

Citace:
RABAN, P. K vymezení některých pojmů závazkového práva dle NOZ. Právnická fakulta UPJŠ Košice, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Autor se zabývá změnami v pojetí některých základních institutů závazkového práva, ke kterým došlo jejich novým vymezením v Novém občanském zákoníku České republiky. Nejprve poukazuje na nové pojetí pojmu závazek, který byl v dosavadním českém občanském právu používán , jako synonymum pro pojem dluh, zatím co pro vztah, ze kterého onen dluh vyplývá, byl používán pojem závazkový vztah. V novém právu znamená závazek onen vztah, zatím co pojmu vztah nový občanský zákoník nepoužívá. Dále se věnuje autor pojmu smlouva, který byl v dosavadním právu používán pro právní skutečnost (úkon), kterým se závazek zakládá. V novém občanském právu se však používá jak pro jednání, kterým se závazek zakládá, tak i pro označení samotného vztahu, který je uzavřením smlouvy založen. Naposledy se autor věnuje pojmu kupní smlouva, kterým se dle dosavadního práva označovalo jednání, na základě kterého měl prodávající povinnost převést na kupujícího vlastnictví, zatím co dle nového zákona, se jím označuje právní skutečnost, kterou již vlastnictví samo přechází.
Klíčová slova

Zpět

Patička