Přejít k obsahu


Výzkum, dokumentace a mapování novověkých polních opevnění prostřednictvím letecké prospekce, fotografie a laserového skenování

Citace:
GOJDA, M. Výzkum, dokumentace a mapování novověkých polních opevnění prostřednictvím letecké prospekce, fotografie a laserového skenování. In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 38-48. ISBN: 978-80-261-0194-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Identification, documentation and mapping historical field defensive features through aerial reconnaissance, photography and airborne laser scanning
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc. ,
Abstrakt CZ: Kapitola přináší informace o dokumentaci novověkých polních systémů. K průzkumu byla využita letecká prospekce, fotografická dokumentace a laserové skenování. Diskutovány jsou výhody integrace dat dálkového průzkumu do studia novověkých opevňovacích zařízení na dvou případových studiích ze severozápadních Čech.
Abstrakt EN: This chapter aims at the evaluation of the potential of remotely sensed data (including oblique and vertical photographs¸ satellite images and data acquired by ALS) in the process of investigation of post-medieval to early historic military field installations. In the first part a brief set of general information on the principal characteristics and availability of air- and space borne data is submitted. What follows is a description of fortified features ? small forts which had been constructed either as solitary bases or ? more typically ? as components of a more complex defensive system of the Habsburg Empire against the Prussian Kingdom in north-west Bohemia during 18th ? 19th centuries. A lot of these features are buried and can be identified only by means of archaeological methods, such as aerial reconnaissance, but there are still a few hundreds of them which are preserved as semi-ruined monuments (earthworks), usually covered by trees and shrubs.
Klíčová slova

Zpět

Patička