Přejít k obsahu


Letecké laserové skenování a jeho využití ke studiu archeologických nemovitých památek v lesním komplexu Bezinský na katastru obce Rataje (okr. Tábor)

Citace:
ČAPEK, L., MENŠÍK, P. Letecké laserové skenování a jeho využití ke studiu archeologických nemovitých památek v lesním komplexu Bezinský na katastru obce Rataje (okr. Tábor). In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 99-110. ISBN: 978-80-261-0194-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Airborne Laser Scanning and its use for the study of archaeological features in the forested complex of Bezinský in Rataje cadastral area (Tábor region)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek , PhDr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá využitím dat leteckého laserového skenování (LLS) ke studiu vybraných pravěkých, středověkých a novověkých komponent v lesním prostředí v povodí řeky Smutné na katastru obce Rataje na Táborsku a verifikací dat LLS na základě povrchového průzkumu v lesním prostředí.
Abstrakt EN: This paper focuses on the use of airborne laser scanning (ALS) of a lower qualitative resolution for the study of selected prehistoric, medieval and modern components in forested environment in the Smutná river basin in Rataje cadastral area of Tábor region.
Klíčová slova

Zpět

Patička