Přejít k obsahu


Sociálně psychologické techniky v primární prevenci

Citace:
SVOBODA, M. Sociálně psychologické techniky v primární prevenci. ACORát, 2013, roč. 2, č. 1, s. 38-46. ISSN: 1803-0823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Social psychological techniques in primary prevention
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Jeden z cílů primární prevence rizikového chování je rozvoj sociálních kompetencí účastníků preventivních akcí. Příspěvek pojednává o možnostech využití sociálně psychologických technik v preventivních programech. V příspěvku je nejprve vymezen sociálně psychologický výcvik jako základní systémový zdroj sociálně psychologických technik. Dále text pojednává o didaktických postupech specifického využívání sociálně psychologických technik v programech primární prevence rizikového chování.
Abstrakt EN: One of the goals of primary prevention of risky behaviors is developing social skills of participants preventive actions. The paper discusses the possibility of using social psychological techniques in preventive programs. The paper first defines the sociopsychological training as an essential sourse of systemic socio-psychological techniques. The text discusses teaching practices specific use of socialpsychological techniques in programs of primary prevention of risky behavior.
Klíčová slova

Zpět

Patička